MENU
Instagram , Fri, 7 - 12 - 2018 Khách chụp ở studio!! Dễ thương nhẹ nhàng ghê 🤗🤗!! #handstudio #handstudiovn #weddingstyle #minimalstyle #simple #btsweddingstudio #photobydionnguyen Instagram , Tue, 7 - 8 - 2018 PERSICO DRIED ROSE BUD #handstudiovn #photobydionnguyen Instagram , Sun, 5 - 8 - 2018 Simple is the best!! Always!! Shoot for Pasha Safron. Flatlay by #dionnguyen photography #flatlay #flatlaystyle #flatlayphotography #flatlaysaffron #saffron #saffronfromiran #photobydionnguyen #handstudiovn Instagram , Fri, 3 - 8 - 2018 Working late!! #flatlay #flatlayphotography #photobydionnguyen #handstudio #handstudiovn #saffron #saffroncandy #dryrose Instagram , Thu, 2 - 8 - 2018 @kelbinlei #kelbinlei Instagram , Wed, 1 - 8 - 2018 @kelbinlei #kelbinlei Instagram , Wed, 1 - 8 - 2018 @kelbinlei #kelbinlei Instagram , Wed, 25 - 7 - 2018 PRODUCT PHOTOSHOOT FOR THUONG YEN Photo / Dion Nguyen Stylish / Leo Lówe Art Design / Handstudio Team Special Thank / Chau Nguyen #productshoot #thượngyến #photobyme #photobydionnguyen #stylishbyleo #handstudio #handstudiovn #photography #layerphotography Instagram , Wed, 25 - 7 - 2018 PRODUCT PHOTOSHOOT FOR THUONG YEN Photo / Dion Nguyen Stylish / Leo Lówe Art Design / Handstudio Team Special Thank / Chau Nguyen #productshoot #thượngyến #photobyme #photobydionnguyen #stylishbyleo #handstudio #handstudiovn #photography #layerphotography Instagram , Wed, 25 - 7 - 2018 PRODUCT PHOTOSHOOT FOR THUONG YEN Photo / Dion Nguyen Stylish / Leo Lówe Art Design / Handstudio Team Special Thank / Chau Nguyen #productshoot #thượngyến #photobyme #photobydionnguyen #stylishbyleo #handstudio #handstudiovn #photography #layerphotography Instagram , Fri, 20 - 7 - 2018 PRODUCT PHOTOSHOOT A lot of cool props from here, please support me by Like HAND STUDIO page and follow my team. Thank you!! ============== Photo / Dion Nguyen #handstudio #handstudiovn #productshoot #productphotography #bts #behindthescenes #photoshoot #photography Instagram , Mon, 16 - 7 - 2018 Product photoshoot from my own ekip studio!! ————————————- Client | Pasha Saffron Photo | Dion Nguyen Food stylish | @leo_lowe Props | Hand Studio #productshoot #productshot #saffron #saffronphotography #saffronphotoshoot #handstudio #handstudiovn Instagram , Wed, 11 - 7 - 2018 I’M A WOMAN I’M NOT A GIRL———— ————————- Client | HUEANH Photo | DION NGUYEN M.U.A | KIEU MINH DUC Studio | HAND STUDIO #makeupbeauty #shootingbeauty #photobyme #photobydionnguyen #instudio #handstudio #handstudiovn Instagram , Sat, 7 - 7 - 2018 Lâu lâu đc cô người yêu bao đi ăn, thật thích 😘🤣🤣 #hutong #hutongphanxichlong #dionnguyen #trangmulan #dinner Instagram , Fri, 6 - 7 - 2018 Product shoot today!! 📸 #productshoot #saffron #saffronvietnam Instagram , Fri, 29 - 6 - 2018 BTS videoshoot contest makeup beauty!! #circus #behindthescenes #photoshoot #videoshoot #photobydionnguyen #layoutmakeup #makeupbeauty Instagram , Tue, 26 - 6 - 2018 Khách sáng hôm qua ở studio, giờ mới biết cô này đang đi thi The Face VN 😁😁 #makeupvideo #makeupvideoshoot #client at #handstudio #handstudiovn #working Instagram , Mon, 25 - 6 - 2018 Ngồi cả ngày để vẽ body panting từ đầu đến chân 😵😵 #makeupvideoshoot #makeupvideo #handstudio #handstudiovn Instagram , Tue, 19 - 6 - 2018 Shoot today #shooting #shootstudio #handstudio #handstudiovn #behindthescene Instagram , Mon, 18 - 6 - 2018 MARIPOSA LOOKBOOK #lookbookfashion #lookbook #photobydionnguyen